Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1 – TANIMLAR

Ünvan : Dahi Ders

Adres :

Telefon : 0 (850) 304 94 84 - 0 (505) 477 70 46

Faks : 0(212) 446 51 51

Web : www.dahiders.com

E-Posta : dahi@dahiders.com

Bundan sonra Dahiders Dijital Eğitim Platformu olarak anılacaktır.

ÜYE/ABONE: Fikri ve sınai mülkiyet hakları Dahiders ‘ e ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler. Bundan sonra ÜYE/ABONE olarak anılacaktır.

Ad Soyad / Unvan : .....................................................

İletişim Adresi* : .....................................................

Telefon : .....................................................

E-posta : .....................................................

Bilgiler site üye kayıt formuna bizzat üyenin kendisi (velisi/vasisi) tarafından yazılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, abonenin Dahiders’e ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (www.dahiders.com) elektronik ortamda yaptığı üyelik başvurusunun kapsamı, süresi, üyelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Uygulama Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – ÜYELİK KAPSAMI

Dahiders üyeliği, Dahiders’in fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, ilkokul 1, 2, 3, 4 ortaokul, 5, 6, 7, 8. Sınıflar ile siteden hizmet verdiği ölçüde lise 9,10,11,12. Sınıflara ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, üye tarafından seçilmiş olan erişim paketinin yani kullanacağı sınıfın sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.

MADDE 4 – SİTEDEN GENEL OLARAK SUNULAN ÜRÜN VE HİZMETLER

Üyeliğin sınıf erişim paketinde genel olarak ;

 • Görsel/canlandırmalı/sesli konu anlatımları,
 • Değerlendirmeli test soruları,
 • Ünite ve Konu dokümanları,
 • Eğitim videoları,
 • Yaprak testler,
 • Canlı veya kayıtlı dersler,
 • Okuma eğitim setleri,
 • Kütüphane/kitaplar/elektronik kitaplar,
 • Konu tarama testleri, tema-ünite sınavları,
 • Ara değerlendirme ve genel değerlendirme sınavları,
 • Ölçme değerlendirme ve raporlama,
 • Sözlükler,
 • Okuma,dil eğitimi ve öğrenmeyi geliştiren animasyonlar,
 • Zeka geliştirici eğitsel oyunlar,etkinlikler,deneyler,
 • Belgeseller ,
 • Zararlı olmayan çizgi filmler,
 • Etkileşimli ve eğlenceli çalışmalar,
 • Öğrenci köşesi,
 • Öğretmen köşesi,
 • Sitede mevcut olan veya eklenecek diğer kaynaklar.
 • MADDE 5 – ÜRÜNLERDE YENİLEME, DEĞİŞTİRME, ARTIRMA, AZALTMA, KALDIRMA, İPTAL ETME HAKKI.

  Erişim paketleri ve canlı dersler sınıf seviyelerine göre değişiklik gösterebilir. Dahiders, sitenin kapsamında olup yukarıda yazılı olan veya olmayan tüm doküman, müfredat, materyal, interaktif yayınlanan canlı dersler ve tüm diğer özelliklerin miktarı, konusu, saatleri, uygulama, uygulamacı/lar ve üyelere sunma yöntemlerinde tamamen veya kısmen değişiklik yapma, yenileme, ekleme, çıkartma, arttırma, azaltma, siteden veya uygulamadan kaldırma-iptal etme haklarını ve ayriyeten uygulanmasında yasal engel bulunması/ortaya çıkması halinde herhangi bir ürünü sunmayı, hizmeti ve uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. İşbu maddede yazılı tüm bu durumlarda, üyelik süresi 14 günü geçmiş olan üye’ ye ücret iadesi yapılmaz ancak Üye sitenin hizmeti devam eden diğer ürünlerden yararlanmaya devam edebilir.

  MADDE 6 – ÜYELİK SÜRESİ

  Dahiders üyelik süresi, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) takvim yılıdır. Üye, Dahiders tarafından her yıl Eylül ayı başında otomatik olarak bir üst sınıfa geçirilir.

  MADDE 7 – ÜYELİK ÜCRETİ

  Dahiders öğrenciler için yıllık abonelik ücreti standart olarak KDV dahil 79 (yetmişdokuz) TL.dir. Ancak okullarda kampanyalı satış fiyatı kapsamında 79 TL uygulanabilir. Kredi kartı ve kapıda ödeme seçeneğinde ise yıllık abonelik fiyatı+kargo masrafları+KDV dahil 79 (yetmişdokuz) TL.dir. Fiyat maliyet nedeniyle illere göre değişiklik gösterebilir.

  Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel-devlet okullarında aktif olarak görev yapmakta olan öğretmenlerimize bireysel amaçlı kullanması (öğrenci tarafından veya ticari maksatla kullanılmaması) koşuluyla öğretmen üyeliğinden , ücret alınmamaktadır. Hizmet sağlayıcı programların Anlık katılımcı kotaları nedeniyle öğretmen üyeler canlı derslere katılamayabilir.

  MADDE 8 – ABONELİK ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ

  Dahiders abonelik ücreti ödemesi internet üzerinden kredi kartı ile, banka, PTT havalesi / EFT ile veya Dahiders Şi1freli Üyelik kartı satın alınarak yapılabilir.

  Kredi Kartı ile ödeme:

  İnternet üzerinden kredi kartı ile Dahiders’e anında üye olunabilir. ALICI / ABONE Dahi Ders üyelik ücreti ödemesini internet üzerinden kredi kartı ile yapacaktır. Kredi kartı işlemleri güvenli ve şifreli bir sistem üzerinden doğrudan bankaya iletilir ve tüm işlemler ilgili banka tarafından gizlilik prosedürüne göre yapılır.

  Kredi kartı ile abonelik satın alan ALICI / ABONE, sözleşme kurulduktan sonra abonelik sözleşmesinin sonraki yıllar için uzatılmasını isteyebilir. Sözleşme kurulduktan sonraki aşamada ALICI / ABONE, kurulmuş olan abonelik sözleşmesinin izleyen yıllar için de geçerli olmak üzere uzatılmasını isterse abonelik sözleşmesi kendiliğinden 1 (Bir) yıl için, o an geçerli olan abonelik ücreti kredi kartından tahsil edilerek var olan sözleşme koşullarıyla yenilenir. Bu hüküm devam eden yıllar için de geçerlidir. ALICI / ABONE, sözleşme bitim tarihinden önce yazılı olarak sözleşmeyi yenilemek istemediğini Dahi Ders’e bildirme hakkına sahiptir.

  Banka, PTT Havalesi / EFT ile ödeme:

  Abonelik ücreti,sitemizde belirtilen banka veya PTT hesap numaralarına havale / EFT yapılarak ödenebilir. Ödeme dekontu Dahiders’e ulaştırıldığında aboneye elektronik ortamda üyelik kodu gönderilerek abonelik başlatılır.

  Şifreli Üyelik Kartı:

  Şifreli Üyelik Kartı, yetkili eğitim danışmanlarından ve üye eğitim kurumlarından temin edilebilir. Kartta yer alan “Üyelik Kodu” kullanılarak abonelik başlatılır.

  MADDE 9 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  9.1. Üye Dahiders’e abone olmakla; verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, Dahiders’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması halinde uğrayacağı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt etmiş olur. *Üyenin site kaydına yazdığı adres aynı zamanda kargo,fatura ve resmi tebligat adresidir.

  9.2. Üye, siteye abone olurken yazdığı “kullanıcı adını” ve kendi oluşturduğu “şifresini” kullanmalıdır. Dahiders, üyenin kullanıcı adı olarak Ad-soyad yada mail adresi yada TC kimlik no yada üyelik numarası vb. tanımlamasını isteyebilir.Üye Dahiders’in uygun gördüğü sistemi uygulamayı kabul eder. Üye siteye bizzat kendisinin yazdığı bu ve benzeri tüm bilgilerinin doğruluğundan veya yanlış verdiği bilgilerin yol açabileceği tüm sonuçlardan kendisi sorumludur.Bu bilgilere göre kendisine gönderilen bilgi ,doküman gibi gönderilerin ulaşmaması halinde hak iddia etmeyeceğini ve yazdığı adrese yapılan tebligatın geçerli olduğunu kabul eder.

  9.3 Üye, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz,ticari maksatla kullanılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk Üyeye aittir. Dahiders ‘in Üyenin söz konusu izinsiz kullanımından kaynaklanan her türlü tazminat ve sair hakları saklıdır.

  9.4. Üye, Dahiders internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, yasalara , genel ahlaka aykırı, olarak, başkalarını rahatsız veya taciz edici şekilde, 3. kişilerin fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici (spam,virüs, bloke,engelleme vs.), zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

  9.5. Dahiders, üye verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından, abone yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Abone, Dahiders’ in kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Dahiders’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

  9.6. Üye, Dahiders’ in kullanıcılarına daha iyi hizmet sunması, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmesi, sitenin kullanımını kolaylaştırması için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kişisel bilgilerini kullanmasına ve Dahiders üzerinde yaptığı hareketlerin/faaliyetlerin kaydını tutmasına, işlemesine, kendisi ve muhatap olan ilgili kişilerle/yakınlarıyla her türlü iletişim vasıtasıyla iletişime geçilmesine onay verdiğini kabul ve beyan eder.

  9.7. Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Dahiders tarafından kendisine bilgi, ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu amaçla kendisi ile internet, telefon, SMS, e-posta, bayiler vb. iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

  9.8 Üye, Dahiders’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgileri ile alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki (md.7.6) amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Dahiders’i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

  9.9. Dahiders, abonelerin kişisel bilgilerini saklı tutar ve üçüncü kişilerle paylaşmaz.

  9.10. Dahiders, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini düzeltme, düzenleme veya silme hakkını saklı tutar.

  9.11. Dahiders, abonelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm aboneler bakımından hüküm ifade edecektir.

  9.12. Dahiders, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması veya iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Dahiders, bu sözleşme konusu hizmetlerin üyeye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller “mücbir sebep” olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde Dahiders 'in sorumluluğu doğmayacaktır.

  9.13. Dahiders, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, abonelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye işbu abonelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme e-postalarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Abone, e-posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini 0.850.304 94 84 numaralı Dahiders Çağrı Merkezine veya dahi@dahiders.com e-posta adresine iletebilir.

  9.14. Taraflar, Dahiders’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

  9.15. Üye, www.dahiders.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının Dahiders Eğitim Hizmetleri-Ali Rıza ERSÖZ ‘e ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriğe müdahale etmeyeceğini, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

  9.16. Dahiders’in öğretmen, eğitmen ve diğer çalışanları görüşmelerde, canlı derslerde, canlı destek vs. diyaloglarda üye, Vasi-veli veya diğer 3.kişiler tarafından direkt veya dolaylı bir tehdit, hakaret, küfür, argo sözler, genel adap, terbiye ve ahlak kurallarına uygun olmayan konuşma, davranış seviye ve üslup bozukluğu, baskı, veya yaklaşımlara maruz kaldığı veya diyaloglarda aile, din, ülke, bayrak, vb. gibi dini ve milli değerlerin tartışma konusu yapılması durumunda Dahiders ihtara gerek kalmadan iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme yetkisini haizdir.

  MADDE 10 – REŞİTLİK/EHLİYET

  Dahiders site içeriği gereği kullanıcılar ilköğretim seviyesindeki çocuklardan oluşmakta ve üye kayıtları bu isimler üzerine yapılmakta olduğundan üyelerin vereceği tüm bilgi ve belgelerden, üyenin kullanımıyla ilgili tüm eylemlerinden, işbu sözleşmede yazılı olan bütün hükümlerden bu hükümlerin ihlalinden, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarının sözleşme kapsamıyla ilgili bağlayıcı diğer tüm hükümlerinden, üye olan çocuklar adına vesayet ve gözetim sorumluluğu olan yasal vasileri/velileri sorumludur. Bu anlamda Dahiders’e, yasalara/yasal mercilere karşı bütün sorumluluk yasal vaside/velidedir. Üyeliğin öncesi, tüm üyelik işlemleri ve üyeliğin gerçekleşmesinden sonraki tüm aşamalarda bu sorumluluk vasileri/velileri tarafından kabul edilmiş sayılır.

  MADDE 11 – CAYMA HAKKI

  ALICI / ÜYE’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin e-posta, faks, posta ve benzeri bir yolla Dahiders 'e ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir. Cayma bildirimi aşağıdaki adreslere iletilebilir.

  Cayma Bildirimi için ;

  Ünvan :

  Adres :

  Faks : 0 (212) 446 51 51

  Web : www.dahiders.com

  E-Posta : dahi@dahiders.com

  MADDE 12 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

  Dahiders, üyenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara, genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullandığı ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihtarda/ihbarda bulunmaksızın üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üye, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı Dahiders’den ücret iadesi ve her ne ad altında olursa olsun hiçbir tazminat ve sair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  MADDE 13 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  ALICI / ÜYE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

  MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

  Üyenin, üyelik kaydı yapması işbu 14 maddeden ibaret üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin, üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta üyenin verdiği e-posta adresine gönderilmiştir. Üye’nin E-posta adresinin yanlışlığı nedeniyle oluşacak aksaklıklardan Dahiders sorumlu değildir,Üye ve vasileri/velileri bu sorumluluğu kabul etmiş olur. Üye site aboneliğini kabul ederek işbu sözleşmeyi de tamamen kabul etmekle birlikte ihtilaf halinde Sözleşmenin Dahiders ‘teki nüshasının geçerli olduğunu da kabul etmiş olur.

  İşbu sözleşme üyelik süresinin hitamı, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Dahiders tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.